Vzdelanie:

 • 1968 – vysoká škola, Slovenský jazyk, Francúzsky jazyk, Pegagická fakulta Banská Bystrica
 • 1979 – rigorózna skúška – Bibliografia v systéme literárneho vzdelania, Pedagogická fakulta Nitra
 • 1983 – doktorandské štúdium v odbore Vedy o umení, Univerzita Komenského Bratislava
 • 1997 – habilitácia v odbore Knižničná a informačná veda, Univerzita Komenského Bratislava
 • 2009 – Inaugurácia v odbore Knižničná a informačná veda, Univerzita Komenského Bratislava

Odborná prax:

 • 2005-2014–Žilinská univerzita, Fakulta humanitných vied
 • 2000-2012 generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice
 • 1992-2000: vysokoškolský pedagóg, FFUK Bratislava
 • 1967-1992: Slovenská národná knižnica, Matica slovenská, vedecký pracovník, zástupca riaditeľa, vedecký tajomník Matice slovenskej, Martin

Oblasť vedecko výskumnej činnosti:

 • Knižničná, informačná a bibliografická veda
 • Knižnično-informačné a bibliografické systémy (teória, výskum a projektovanie)
 • Štandardizácia v knihovníctve
 • Digitalizácia kultúrneho a vedeckého dedičstva
 • Informatika
 • Knižničný systém
 • Súborný katalóg SR

Vedecko-výskumná činnosť za posledných 5 rokov:

 • KNIHA. SK (štátny projekt)
 • Informatizácia knižníc (štátny projekt)
 • Informácie pre inovácie (štátny projekt)
 • Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA) (štátny projekt)
 • Slovenská digitálna knižnica – detašované pracovisko SNK, Vrútky (štátny projekt)
 • Knižnično–informačný systém tretej generácie (štátny projekt)

KOMPLETNÝ ŽIVOTOPIS K DISPOZÍCII NA STIAHNUTIE: