Silvia Antolová
PaedDr., PhD.

odborný asistent
Vladimír Bukovský
doc., Ing., CSc.

Eva Capková
RNDr., PhD.

študijný poradca pre mgr. ročníky
Dušan Dobiaš
Mgr.

dobrovoľník
Miloš Dudáš
doc., Ing., CSc.

Pavlína Fichta Čierna
Mgr.art., ArtD.

odborný asistent
Vladimír Filip
Mgr.

interný doktorand
Matúš Formanek
PhDr.

interný doktorand
Juraj Grečnár
Mgr.

externý spolupracovník
Marián Grupač
Mgr.; PhD.

vyučujúci
Ondrej Hajník


externý spolupracovník
Michal Hvizdák
Ing.

externý spolupracovník
Bronislava Jakubíková
PhDr., PhD.

odborný asistent
Galina Jasečková
doc., CSc.

garant
Miloš Jesenský
MVDr., PhD.

externý spolupracovník
Dušan Katuščák
prof., PhDr., PhD.

garant
Marcela Katuščáková
PhDr., PhD.

čisto "tacitná"
Maroš Konečný
Mgr.

interný doktorand
Martin Konvit
Mgr. Ing.

externý spolupracovník
Milan Konvit
prof., Ing., PhD.

garant
Marcela Kozejová Palkechová
Mgr.

interný doktorand
Jan Ladecký


externý spolupracovník
Jarmila Majerová
Mgr., PhD.

správca katedrovej knižnice
Veronika Murgašová
Mgr.

interná doktorandka
Pavol Parenička
doc., PaedDr., CSc.

garant
Marek Piaček
Mgr. art., ArtD.

odborný asistent
Slávka Pitoňáková
PhDr., PhD.

odborný asistent
Ivana Poláková
Ing.

interná doktorandka
Erik Tomašák


externý spolupracovník
Erika Vojtová
Mgr.

interná doktorandka
Martin Záborský
Ing.

týpek