Mediamatika a KD to je…

Kreativita, komunikácia, nové médiá, informačné systémy, masmédiá, tvorba webu, kultúrne dedičstvo, digitalizácia, grafický dizajn. Mediamatika a kultúrne dedičstvo je moderný študijný program, sleduje aktuálne trendy a …viac.

Kalendár akcií

Čo je nové na facebooku?

Aktuality

Dekanské voľno

Dňa 22. 9. 2014 je podľa vyhlášky dekanky č. 1/2014-2015, udelené dekanské voľno pre všetkých študentov denného Bc. a Mgr. štúdia z dôvodu slávnostného otvorenia akademického roka 2014/2015.

Prípravný kurz pre prvákov

V termíne 16. – 19. septembra 2014 sa uskutoční prípravný kurz pre študentov 1. ročníka Bc. a študentov prestupujúcich z iných VŠ.
Všetkým, ktorí sa záväzne prihlásili v požadovanom termíne, boli zaslané informácie mailom. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov, kontaktujte Mgr. Zuzanu Gacíkovú: zuzana.gacikova@mediamatika.sk

Zápis do vyšších ročníkov

Zápisy sa uskutočnia v časoch od 8:30 – 11:00 a 13:00 – 14:30, pre :

2. rok denného Bc. štúdia:    08.09.2014

3. rok denného Bc. štúdia:    16.09.2014

2. rok denného Mgr. štúdia:  17.09.2014

Študenti sú povinní, mať pred zápisom splnené svoje povinnosti.

V prípade nejasností kontaktujte študijnú referentku Mgr. Poláčkovú : katarina.polackova@mediamatika.sk

Uzávierka systému e-vzdelavanie

Aj tento rok chceme upozorniť našich študentov, aby si uzavreli známky do konca skúškového (4.7.) a mali nahodené známky aj v systéme e-vzdelávanie do pondelka 7.7.2014. Po tomto termíne nebude možné už známky do systému zapisovať. Výnimka je len pre študentov na ERASMUS pobytoch.