Mediamatika a KD to je…

Kreativita, komunikácia, nové médiá, informačné systémy, masmédiá, tvorba webu, kultúrne dedičstvo, digitalizácia, grafický dizajn. Mediamatika a kultúrne dedičstvo je moderný študijný program, sleduje aktuálne trendy a …viac.

Kalendár akcií

Čo je nové na facebooku?

Aktuality

Kontrola štúdia pred štátnicami

Milí študenti,

pozorne si preštudujte nižšie uvádzané dokumenty, ktoré sa týkajú kontroly štúdia pred štátnicami. Za celú Katedru mediamatiky a kultúrneho dedičstva vám držíme palce a želáme veľa úspechov pri štátnej skúške!

Vyhlásenie volieb do AS ŽUŽ

Od 16. do 24 4. 2015 (do 14:00) je možné miestnej volebnej komisii podávať návrhy na kandidátov do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline za študentskú aj zamestnaneckú časť. Pravidlá podávania návrhov ako aj ďalšie informácie o priebehu volieb sú uvedené v dokumente.

Doktorandské štúdium 2015/2016

Prihlášky na štúdium 3. stupňa vysokoškolského štúdia v akademickom, roku 2015 / 2016 je možné podávať do 30.5.2015. Uchádzači sa prihlasujú na 1 z vypísaných tém dizertačných prác.  Ďalšie podmienky sú upravené v  ozname o prijímacom konaní na doktorandské štúdium. 

Predĺžený termín podávania prihlášok

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje uchádzačom o bakalárske štúdium, že termín podávania prihlášok sa predlžuje do 30.04.2015. Viac informácií nájdete v časti “Podávanie prihlášok”.