Mediamatika a KD to je…

Kreativita, komunikácia, nové médiá, informačné systémy, masmédiá, tvorba webu, kultúrne dedičstvo, digitalizácia, grafický dizajn. Mediamatika a kultúrne dedičstvo je moderný študijný program, sleduje aktuálne trendy a …viac.

Kalendár akcií

Čo je nové na facebooku?

Aktuality

Dôležité informácie pre študentov

Harmonogram akademického roka 2015/2016: Harmonogram 15_16

Vyhlásenie volieb do AS ŽUŽ

Od 16. do 24 4. 2015 (do 14:00) je možné miestnej volebnej komisii podávať návrhy na kandidátov do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline za študentskú aj zamestnaneckú časť. Pravidlá podávania návrhov ako aj ďalšie informácie o priebehu volieb sú uvedené v dokumente.

Doktorandské štúdium 2015/2016

Prihlášky na štúdium 3. stupňa vysokoškolského štúdia v akademickom, roku 2015 / 2016 je možné podávať do 30.5.2015. Uchádzači sa prihlasujú na 1 z vypísaných tém dizertačných prác.  Ďalšie podmienky sú upravené v  ozname o prijímacom konaní na doktorandské štúdium. 

Predĺžený termín podávania prihlášok

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje uchádzačom o bakalárske štúdium, že termín podávania prihlášok sa predlžuje do 30.04.2015. Viac informácií nájdete v časti “Podávanie prihlášok”.