Mediamatika a KD to je…

Kreativita, komunikácia, nové médiá, informačné systémy, masmédiá, tvorba webu, kultúrne dedičstvo, digitalizácia, grafický dizajn. Mediamatika a kultúrne dedičstvo je moderný študijný program, sleduje aktuálne trendy a …viac.

Kalendár akcií

Čo je nové na facebooku?

Aktuality

Pozvánka na prednášku

Fakulta humanitných​ vied ŽU v Žiline, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva a Katedra architektúry a urbanistiky, Kielce University of Technology, vás srdečne pozývajú na prednášku: “Ochrona architektury drewnianej w skansenach na przykładzie, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach”, ktorá sa koná v utorok, dňa 5.5.2015 od 12:00 hod. v CO kryte (kreatívne štúdio). Prednáša D.r hab. Elżbieta Szot-Radziszewska zo susedného Poľska z Katedry architektúry a urbanistiky, Fakulty stavebného inžinierstva a architektúry. Je určená najmä pre študentov Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva, prvého a druhého ročníka bakalárskeho stupňa. Pozvanie však platí aj pre celú akademickú obec  ŽU v Žiline a širokú verejnosť. Prednáška bude prebiehať v poľskom jazyku.

Vyhlásenie volieb do AS ŽUŽ

Od 16. do 24 4. 2015 (do 14:00) je možné miestnej volebnej komisii podávať návrhy na kandidátov do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline za študentskú aj zamestnaneckú časť. Pravidlá podávania návrhov ako aj ďalšie informácie o priebehu volieb sú uvedené v dokumente.

Doktorandské štúdium 2015/2016

Prihlášky na štúdium 3. stupňa vysokoškolského štúdia v akademickom, roku 2015 / 2016 je možné podávať do 30.5.2015. Uchádzači sa prihlasujú na 1 z vypísaných tém dizertačných prác.  Ďalšie podmienky sú upravené v  ozname o prijímacom konaní na doktorandské štúdium. 

Predĺžený termín podávania prihlášok

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje uchádzačom o bakalárske štúdium, že termín podávania prihlášok sa predlžuje do 30.04.2015. Viac informácií nájdete v časti “Podávanie prihlášok”.