Mediamatika a KD to je…

Kreativita, komunikácia, nové médiá, informačné systémy, masmédiá, tvorba webu, kultúrne dedičstvo, digitalizácia, grafický dizajn. Mediamatika a kultúrne dedičstvo je moderný študijný program, sleduje aktuálne trendy a …viac.

Kalendár akcií

Čo je nové na facebooku?

Aktuality

Stretnutie absolventov

V sobotu 22. novembra 2014 pokračujeme v novej tradicíi a druhýkrát organizujeme Stretnutie absolventov mediamatiky a kultúrneho dedičstva. Všetci absolventi, študenti aj pedagógovia sú srdečne vítaní!

Voľby do študentskej časti akademického senátu FHV

Dňa 28.10. 2014 sa v AD 312 (zasadacia miestnosť dekanátu), uskutočnia voľby do študentskej časti akademického senátu FHV ŽUŽ. Svoje návrhy na kandidátov môžete odovzdávať v adresovanej obálke členom volebnej komisie, alebo na sekretariát dekanky FHV (AD 316 – Bc. Zuzane Murárikovej) od 20.10. až 24.10.2014 do 12:00. Podrobnejšie informácie o spôsobe podávania návrhov na kandidátov a spôsobe voľby nájdete vo vyhláške o voľbách do študentskej časti.

Prípravný kurz pre prvákov

V termíne 16. – 19. septembra 2014 sa uskutoční prípravný kurz pre študentov 1. ročníka Bc. a študentov prestupujúcich z iných VŠ.
Všetkým, ktorí sa záväzne prihlásili v požadovanom termíne, boli zaslané informácie mailom. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov, kontaktujte Mgr. Zuzanu Gacíkovú: zuzana.gacikova@mediamatika.sk

Zápis do vyšších ročníkov

Zápisy sa uskutočnia v časoch od 8:30 – 11:00 a 13:00 – 14:30, pre :

2. rok denného Bc. štúdia:    08.09.2014

3. rok denného Bc. štúdia:    16.09.2014

2. rok denného Mgr. štúdia:  17.09.2014

Študenti sú povinní, mať pred zápisom splnené svoje povinnosti.

V prípade nejasností kontaktujte študijnú referentku Mgr. Poláčkovú : katarina.polackova@mediamatika.sk