Mediamatika a KD to je…

Kreativita, komunikácia, nové médiá, informačné systémy, masmédiá, tvorba webu, kultúrne dedičstvo, digitalizácia, grafický dizajn. Mediamatika a kultúrne dedičstvo je moderný študijný program, sleduje aktuálne trendy a …viac.

Kalendár akcií

Čo je nové na facebooku?

Aktuality

Stretnutie absolventov

V sobotu 22. novembra 2014 pokračujeme v novej tradicíi a druhýkrát organizujeme Stretnutie absolventov mediamatiky a kultúrneho dedičstva. Všetci absolventi, študenti aj pedagógovia sú srdečne vítaní!

Dekanské voľno

Dňa 31. 10. 2014 je podľa vyhlášky dekanky č. 3/2014-2015, udelené dekanské voľno pre všetkých študentov FHV.

Voľby do študentskej časti akademického senátu FHV

Dňa 28.10. 2014 sa v AD 312 (zasadacia miestnosť dekanátu), uskutočnia voľby do študentskej časti akademického senátu FHV ŽUŽ. Svoje návrhy na kandidátov môžete odovzdávať v adresovanej obálke členom volebnej komisie, alebo na sekretariát dekanky FHV (AD 316 – Bc. Zuzane Murárikovej) od 20.10. až 24.10.2014 do 12:00. Podrobnejšie informácie o spôsobe podávania návrhov na kandidátov a spôsobe voľby nájdete vo vyhláške o voľbách do študentskej časti.

Prípravný kurz pre prvákov

V termíne 16. – 19. septembra 2014 sa uskutoční prípravný kurz pre študentov 1. ročníka Bc. a študentov prestupujúcich z iných VŠ.
Všetkým, ktorí sa záväzne prihlásili v požadovanom termíne, boli zaslané informácie mailom. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov, kontaktujte Mgr. Zuzanu Gacíkovú: zuzana.gacikova@mediamatika.sk